EverKB

Knowledge Base Ever

Ang garbled text ng PHP pagkatapos ng interception ng string

2019-11-21 10:16:54

Label: PHP,substr,mb_substr, Nakakalusot

Karaniwan ay gagamitin namin ang substr upang maagap ang string. Kung ang lahat ng mga string sa Ingles ay normal, ngunit mayroong iba pang mga salita, paminsan-minsan ay gagawa ito ng mga garbled character pagkatapos ng interception. Sa katunayan, dahil ang isang character ay nag-iimbak ng higit sa isang bait kapag naka-imbak ang karakter, ang interception ng function ng substr ay nainteresan ng byte, kaya kapag pinutol namin ang maraming mga baitang ng isang character, ito ay magiging sanhi ng mga garbled character. Sa katunayan, ang pag-andar ng mb_substr sa PHP ay para sa sitwasyong ito, sinusuportahan nito ang pagkagambala sa string ayon sa string encoding.
mb_substr($str, $start, $length, $encoding)

mb_substr('XXXXXXXX', 0, 4, 'utf-8');
Siyempre, bilang karagdagan sa aksidente ng pagtanggal ng string, ang haba ng string ay isang function din na sumusuporta sa format ng pag-encode.
mb_strlen($str, $encoding)

Label

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo

Pinakabagong artikulo