EverKB

Knowledge Base Ever

Sampung PHP web frameworks development

2019-11-17 21:44:27

Label: PHP, Frameworks, Web Development, Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend Framework, FuelPHP, Slim, Phalcon, Aura, Ang balangkas sa pagpapaunlad ng web ng PHP

Panimula sa PHP

Maraming mga tao sa web na nagsasabi na ang PHP ay ang pinakamahusay na wika sa pag-unlad, at para sa karamihan ng mga tao, mas angkop ito para sa pagbuo ng mga website at mga aplikasyon sa web dahil malulutas nito ang maraming mga problema sa web development. Binalangkas ng mga tao ang mga pamamaraang ito upang malutas ang problema at nabuo ang balangkas ng PHP. Nagbibigay ang balangkas ng PHP pangkaraniwan, opsyonal at magagamit na mga tampok batay sa maayos na maayos na muling paggamit na code na nagpapabilis sa proseso ng pag-unlad at pinatataas ang pagiging produktibo ng pag-unlad.

Laravel

https://laravel.com/

Symfony

https://symfony.com/

CodeIgniter

https://codeigniter.com/

Zend Framework

https://framework.zend.com/

FuelPHP

https://www.fuelphp.com/

Payat

https://www.slimframework.com/

Phalcon

https://phalconphp.com/

Aura

https://github.com/forcedotcom/aura

Label

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM

Pinakabagong artikulo