EverKB

Knowledge Base Ever

ПХП додавање и одузимање датума

2019-11-21 11:05:49

Ознака: php,date add,date sub, Време и одузимање

Први метод

echo strtotime("now"), "\n";
echo strtotime("10 September 2000"), "\n";
echo strtotime("+1 day"), "\n";
echo strtotime("+1 week"), "\n";
echo strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n";
echo strtotime("next Thursday"), "\n";
echo strtotime("last Monday"), "\n";
echo strtotime("2019-01-01 12:12:12 +1 day"), "\n";

Друга метода

$second = 3600;
$timestamp = strtotime("now") + $second;

Претвори временску ознаку у формат низа

date ( string $format [, int $timestamp ] ) : string

// 2001-03-10 17:16:18
echo date("Y-m-d H:i:s");

//Monday 15th of August 2005 03:12:46 PM
echo date('l dS \of F Y h:i:s A');
д: првих неколико дана у месецу, од 2 цифре водеће од нуле, 01 до 31
Д: Дан у недељи, текст указује да су 3 слова, од понедељка до нед
ј: првих неколико дана у месецу, без водећих нула, 1 до 31
л: дан у недељи, формат целокупног текста, од недеље до суботе
Н: Број формата ИСО-8601 означава дан у недељи (ПХП 5.1.0 ново), 1 (за понедељак) до 7 (за недељу)
С: Енглески суфикс након броја дана у месецу, 2 знака, ст, нд, рд или тх. Може се користити са ј
в: дан у недељи, број означава 0 (за недељу) до 6 (за суботу)
з: првих неколико дана у години, 0 до 365
В: Првих неколико недеља у формату ИСО-8601, почев од понедељка сваке недеље (ново у ПХП 4.1.0), на пример: 42 (42. недеља текуће године)
Ф: месец, формат пуног текста, као што је јануар или март, јануар до децембар
м: месец означен бројем, са водећим нулама, од 01 до 12
М: месец представљен трочланом скраћеницом, јануар до дец
н: месец представљен бројем, без водећих нула, 1 до 12
т: неколико дана у наведеном месецу, 28 до 31
Л: Да ли је то преступна година, ако је преступна година, у супротном је 0
о: Број године ИСО-8601 формата. То је исто као и вредност И, осим што ако број недеља (В) ИСО припада претходној или следећој години, тада се користи та година. (ПХП 5.1.0 ново), примери: 1999 или 2003
И: година у којој је четвороцифрени број у целости представљен, на пример: 1999 или 2003
и: година представљена са двије цифре, на примјер: 99 или 03
а: ниже јутарње и поподневне вредности, ујутро или поподне
О: Велика јутарња и поподневна вредност, АМ или ПМ
Б: Сватцх Интернет стандард, 000 до 999
г: сат, формат 12 сати, без водећих нула, 1 до 12
Г: сат, 24-часовни формат, без водећих нула, 0 до 23
х: сат, 12 сатни формат, са водећим нулама, 01 до 12
Х: сат, 24-часовни формат, са водећим нулама, 00 до 23
ја: минута са водећим нулама, 00 до 59
с: секунди, са водећим нулама, 00 до 59
у: милисекунди (ново у ПХП 5.2.2). Имајте на уму да функција дате () увијек враћа 000000 јер прихваћа само цијели број, док ДатеТиме :: формат () подржава само милисекунде. Пример: 654321
е: идентификатор временске зоне (ново у ПХП 5.1.0), на пример: УТЦ, ГМТ, Атлантиц / Азорес
И: Да ли је љетно рачунање времена? Ако је љетно рачунање времена, то је 0 у супротном 0.
О: Број сати који се разликују од Греенвицх средњег времена, на пример: +0200
П: Разлика од Греенвицх средњег времена (ГМТ), постоји двоточка између сати и минута (ново у ПХП 5.1.3), на пример: +02: 00
Т: Временска зона у којој се налази јединица, на пример: ЕСТ, МДТ ([Напомена преводиоца] је целокупни текст у Виндовс-у, као што је „Источно стандардно време“, а кинеска верзија приказује „Кинеско стандардно време“).
З: Број секунди одступања разлике у времену. Помак временске зоне на западу УТЦ увек је негативан, а помак временске зоне на истоку од УТЦ увек позитиван. -43200 до 43200
ц: датум у ИСО 8601 формату (ново у ПХП 5), 2004-02-12Т15: 19: 21 + 00: 00
р: датум у формату РФЦ 822, на пример: чет, 21 децембар 2000 16:01:07 +0200
У: Секунде од ере Уника (1. јануара 1970. 00:00:00 ГМТ)

Ознака

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL JavaScript MariaDB YUM Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS Fatal Errors MongoDB4 sudoers center DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess frequency conflict set_error_handler TestCase Compiling PHP Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf apr HTTP particles.js Slim Vincent Garreau daemon Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr Bluetooth INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub font-size root Tag Cloud CodeIgniter dual network interfaces Laravel ss5 apache httpd horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille exec mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add find remi Tag Chrome du jQuery PHP5.5 src Apache hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel error_get_last Port 80 string Aura INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development data Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN Deepin jemalloc SQLAlchemy absolute FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle convert Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol IIS password SOCKET vps daemon process

Најновији чланак