EverKB

Knowledge Base Ever

PHP je prekrival besedilo po prestrezanju niza

2019-11-21 10:16:54

Oznaka: PHP,substr,mb_substr, Garbled

Običajno bomo za prestrezanje niza uporabili substr. Če so vsi nizi v angleščini normalni, obstajajo pa tudi druge besede, bo ob prestrezanju občasno nastajal črkovan znak. Pravzaprav, ker znak shrani več bajtov, ko je znak shranjen, prestrezanje funkcije substr prestrežemo z bajtom, tako da, ko bomo odrezali več bajtov znaka, bo to povzročilo zapletene znake. Dejansko je funkcija mb_substr v PHP za ta scenarij, podpira prestrezanje nizov v skladu s kodiranjem niza.
mb_substr($str, $start, $length, $encoding)

mb_substr('XXXXXXXX', 0, 4, 'utf-8');
Seveda je dolžina niza poleg nesreče pri prestrezanju niza tudi funkcija, ki podpira obliko kodiranja.
mb_strlen($str, $encoding)

Oznaka

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL YUM JavaScript MariaDB Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string