EverKB

Knowledge Base Ever

Namestite CentOS Linux 7 in njegovo konfiguracijo

2019-11-12 15:33:09

Oznaka: CentOS, Linux, Minimal ISO, Fedora Media Writer,YUM, Namestitev CentOS-a

Najprej naložite ISO namestitveno datoteko za CentOS Linux 7, ki uporablja minimalno ISO. Naložena datoteka ISO bo zapisana na bliskovni pogon USB s pomočjo Fedora Media Writer. Minimal ISO je minimalna namestitev, ki jo je običajno mogoče enostavno nastaviti v grafičnem vmesniku, kot so nastavitev časovnega pasu, particija trdega diska, nastavitev gesla korenskega uporabnika in druge nastavljive elemente.

Potem, ko počakate, da se namestitev zaključi, lahko zaženete storitev dhcp, da dobite ip naslov naprave, tako da se lahko prijavimo preko programske opreme ssh in nato izvedemo ukaz.
[root@localhost ~]dhclient
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:cc:59:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.17/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 86370sec preferred_lft 86370sec
Nastavite ime naprave
hostnamectl set-hostname atlantis1
Namestite wget, vim, emacs in drugo programsko opremo
yum install wget -y
yum install vim -y
yum install emacs -y
Če strežnik dostopa do uradnega skladišča programske opreme YUM je počasen, lahko konfigurirate zrcalni naslov vira YUM.
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir repo.bak
mv *.repo repo.bak/

wget http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo

yum clean allyum makecache
yum list | grep epel-release
yum install -y epel-release

wget -O /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.rep

yum clean all
yum makecache

yum repolist enabled
yum repolist all

Oznaka

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille horiz-align PyCharm SUBDATE BarManager exec mb_substr PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add IntelliJIDEA remi Tag Chrome find PHP5.5 src Apache du jQuery nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL hide PostgreSQL sub folder availability eth0 MariaDB10.4 pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date Install MongoDB mssql-tools register_shutdown_function Symfony File Upload php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel height Port 80 string Aura error_get_last password policy requirements SOCKS Web Development data INDENTIFIED BY msodbcsql Redis5 SVN Fedora Media Writer SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc mysqlclient Shadowsocks toggle convert FuelPHP PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin password SOCKET vps daemon process IIS MongoDB4 sudoers center Fatal Errors Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 particles.js Slim Vincent Garreau daemon HTTP MongoDB Sudo Failed to build these modules: _uuid pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD ip command MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub INTERVAL root Tag Cloud CodeIgniter font-size ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel