EverKB

Knowledge Base Ever

Įdiekite „CentOS Linux 7“ ir jo konfigūraciją

2019-11-12 15:33:09

Etiketė: CentOS, Linux, Minimal ISO, Fedora Media Writer,YUM, „CentOS“ diegimas

Pirmiausia atsisiųskite „ISOOS“ diegimo failą „CentOS Linux 7“, kuriame naudojamas minimalus ISO. Atsisiųstas ISO failas bus įrašytas į USB atmintinę naudojant „Fedora Media Writer“. Minimalus ISO yra minimalus diegimas, paprastai jį galima lengvai nustatyti grafinėje sąsajoje, pavyzdžiui, nustatyti laiko juostą, standžiojo disko skaidinį, nustatyti pagrindinio vartotojo slaptažodį ir kitus nustatytinus elementus.

Tada, laukdami, kol diegimas bus baigtas, galite paleisti dhcp paslaugą, kad gautumėte mašinos IP adresą, kad galėtume prisijungti per ssh programinę įrangą ir tada vykdyti komandą.
[root@localhost ~]dhclient
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:cc:59:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.17/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 86370sec preferred_lft 86370sec
Nustatykite mašinos pavadinimą
hostnamectl set-hostname atlantis1
Įdiekite „wget“, „vim“, „emacs“ ir kitą programinę įrangą
yum install wget -y
yum install vim -y
yum install emacs -y
Jei serveris pasiekia oficialią YUM programinės įrangos saugyklą lėtai, galite sukonfigūruoti YUM šaltinio veidrodinį adresą.
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir repo.bak
mv *.repo repo.bak/

wget http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo

yum clean allyum makecache
yum list | grep epel-release
yum install -y epel-release

wget -O /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.rep

yum clean all
yum makecache

yum repolist enabled
yum repolist all

Etiketė

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework

Naujausias straipsnis