EverKB

Knowledge Base Ever

Løsning for port 80, der er besat på Windows

2019-12-10 17:15:29

tag: Web Server,Port 80,availability,HTTP,apache httpd,IIS, nginx, Internetinformationsserver, SQL Server Reporting Services

Du kan henvise til ovenstående URL for at forstå HTTP-protokollen og porten

Se kommandoen for processen, der besætter port 80, det vil sige, opregne netværkets besættelse for at få processen ID PID

netstat -ano|findstr "80"
Kontroller derefter forløbet af PID i resultatet af ovennævnte kommando i Windows Task Manager og løs det.

Hvis det er besat af systemprocessen med PID 4, er det systemindtagelse af windows og skal kontrolleres yderligere.

Det er normalt apache httpd server,Internet Information Server besat.

En anden mulighed er SQL Server Reporting Services besættelse

Løsning: Stop denne service i serverens manager af systemet.

tag

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi