EverKB

Knowledge Base Ever

Installer ss5 på CentOS7 for at implementere SOCKS5 proxy-service

2019-11-25 14:02:04

tag: CentOS, ss5, CentOS7, ss5-3.8.9, SOCKS, SOCKS5 Proxy Server, SOCKET, ss5.passwd, ss5.conf, Proxy-server

Opgrader EPEL, installer build-værktøjer og afhængigheder

yum install epel-release
yum update -y

yum groupinstall 'Development Tools' -y
yum install gcc automake autoconf libtool make yum-utils wget -y

yum install pam-devel openldap-devel openssl-devel -y

Download kildekode, kompiler og installer

cd /usr/local/src/
wget https://jaist.dl.sourceforge.net/project/ss5/ss5/3.8.9-8/ss5-3.8.9-8.tar.gz
tar xzf ss5-3.8.9-8.tar.gz
cd ss5-3.8.9
./configure
./make
./make install

Rediger konfigurationsfilen for at aktivere bruger- og adgangskodegodkendelse

Rediger ss5.conf filen med vim, fjern "#" af "#auth" og "#permit", og ændr autorisationen fra "-" til "u" ​​som følger:
vim /etc/opt/ss5/ss5.conf
#   SHost   SPort      Authentication
auth 0.0.0.0/0 -        u

#   Auth SHost   SPort DHost   DPort Fixup Group Band ExpDate
permit u   0.0.0.0/0 -   0.0.0.0/0 -   -   -   -   -
Brug vim til at ændre ss5.passwd -filen, tilføj kontoen i formatet til brugernavn-pladsadgangskoden, hver handling er en konto, eksempler er som følger:
user  password
admin  TOPSECRET

Start proxy-service

/usr/sbin/ss5 -t

tag

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 du jQuery PHP5.5 src Apache hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel error_get_last Port 80 string Aura data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN Deepin jemalloc SQLAlchemy absolute FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle convert Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol daemon process IIS password SOCKET vps Fatal Errors MongoDB4 sudoers center DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess frequency conflict set_error_handler TestCase Compiling PHP Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf apr daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr Bluetooth date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi font-size root Tag Cloud CodeIgniter dual network interfaces Laravel ss5 apache httpd horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille exec mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm find remi Tag Chrome