EverKB

Knowledge Base Ever

Řešení pro port 80 obsazený na Windows

2019-12-10 17:15:29

Štítek: Web Server,Port 80,availability,HTTP,apache httpd,IIS, nginx, Internetový informační server, SQL Server Reporting Services

Chcete-li porozumět protokolu HTTP a portu, můžete použít výše uvedenou adresu URL

Podívejte se na příkaz portu zabývajícího se procesem 80, tj. Vyjmenujte obsazení sítě a získejte ID procesu PID

netstat -ano|findstr "80"
Poté zkontrolujte průběh PID ve výsledku výše uvedeného příkazu ve Správci úloh systému Windows a vyřešte jej.

Pokud je obsazeno procesem systému pomocí PID 4, jedná se o obsazení systému Windows a je třeba jej dále zkontrolovat.

To je obvykle apache httpd server,Internet Information Server obsazeno.

Další možností je, že SQL Server Reporting Services zabírá

Řešení: Zastavte tuto službu ve správci serveru systému.

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 mssql-tools register_shutdown_function Symfony File Upload php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel height Port 80 string Aura error_get_last password policy requirements SOCKS Web Development data INDENTIFIED BY msodbcsql Redis5 SVN Fedora Media Writer SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc mysqlclient Shadowsocks toggle convert FuelPHP PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin password SOCKET vps daemon process IIS MongoDB4 sudoers center Fatal Errors Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 particles.js Slim Vincent Garreau daemon HTTP MongoDB Sudo Failed to build these modules: _uuid pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD ip command MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Minimal ISO substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub INTERVAL root Tag Cloud CodeIgniter font-size ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille horiz-align mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager exec PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add IntelliJIDEA remi Tag Chrome find PHP5.5 src Apache du jQuery nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL hide MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability eth0 pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date Install MongoDB