EverKB

Knowledge Base Ever

Výzva při změně hesla v příkazovém řádku MySQL8: 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements

2019-11-15 11:33:27

Štítek: MySQL8,password,password policy requirements,

Problém: Když příkazový řádek MySQL změní heslo, heslo výzvy nesplňuje požadavky.

1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements

Řešení: Zkontrolujte aktuální zásady ověřování heslem. Pokud se používá ve vývojovém prostředí, lze jej nastavit na minimální požadavek. Pokud se jedná o produkční prostředí, je třeba jej pečlivě upravit.

SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';
SET global validate_password.policy=0;

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python Python3 MySQL MariaDB YUM JavaScript mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML Minimal ISO substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub INTERVAL root Tag Cloud CodeIgniter font-size ss5 apache httpd dual network interfaces Laravel node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille horiz-align mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager exec PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add IntelliJIDEA remi Tag Chrome find PHP5.5 src Apache du jQuery nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL hide MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability eth0 pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date Install MongoDB mssql-tools register_shutdown_function Symfony File Upload php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress JetBrain network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel height Port 80 string Aura error_get_last password policy requirements SOCKS Web Development data INDENTIFIED BY msodbcsql Redis5 SVN Fedora Media Writer SQLAlchemy absolute Deepin jemalloc mysqlclient Shadowsocks toggle convert FuelPHP PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator margin password SOCKET vps daemon process IIS MongoDB4 sudoers center Fatal Errors Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 particles.js Slim Vincent Garreau daemon HTTP MongoDB Sudo Failed to build these modules: _uuid pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD ip command MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS