EverKB

Knowledge Base Ever

Vyřešte problém, že IDE JetBrain, jako je PhpStorm, nerozpozná $ j operátora jQuery

2019-12-03 23:37:59

Štítek: JetBrain, IntelliJIDEA, PyCharm, PHPStorm, WebStorm, jQuery, Nevyřešená funkce nebo metoda $ (), použitý zastaralý symbol

Vyřešte problém Unresolved function or method $()

Nejprve přejděte na oficiální adresu ke stažení jQuery, stáhněte nejnovější jQuery3.4.1.js soubor, vložte jej do adresáře, otevřete Nastavení programu, zadejte Lanuages & Frameworks > JavaScript > Libraries, klikněte na Přidat, použijte funkci Připojit soubory a přidejte do něj stažený soubor jQuery.

Vyřešte problém Deprecated symbol used, consult docs for better alternative

Je možné, že JavaScript používá @types/jquery ve funkci Download > TypeScript community stubs.

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 jQuery PHP5.5 src Apache du hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel error_get_last Port 80 string Aura INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development data Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN jemalloc SQLAlchemy absolute Deepin FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle convert Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol IIS password SOCKET vps daemon process Fatal Errors MongoDB4 sudoers center Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB frequency conflict set_error_handler TestCase Compiling PHP PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 HTTP particles.js Slim Vincent Garreau daemon Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo ip command pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr Bluetooth INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub font-size root Tag Cloud CodeIgniter Laravel ss5 apache httpd dual network interfaces horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille exec mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add find remi Tag Chrome