EverKB

Knowledge Base Ever

Nainstalujte CentOS Linux 7 a jeho konfiguraci

2019-11-12 15:33:09

Štítek: CentOS, Linux, Minimal ISO, Fedora Media Writer,YUM, Instalace CentOS

Nejprve si stáhněte instalační soubor ISO pro CentOS Linux 7, který používá minimální ISO. Stažený soubor ISO bude zapsán na USB flash disk pomocí aplikace Fedora Media Writer. Minimální ISO je minimální instalace, kterou lze obvykle snadno nastavit v grafickém rozhraní, například nastavení časového pásma, oddílu pevného disku, nastavení hesla uživatele root a dalších nastavitelných položek.

Poté, co čekáte na dokončení instalace, můžete spustit službu dhcp a získat IP adresu zařízení, abychom se mohli přihlásit pomocí ssh softwaru a poté provést příkaz.
[root@localhost ~]dhclient
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:cc:59:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.17/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 86370sec preferred_lft 86370sec
Zadejte název stroje
hostnamectl set-hostname atlantis1
Nainstalujte wget, vim, emacs a další software
yum install wget -y
yum install vim -y
yum install emacs -y
Pokud server přistupuje k oficiálnímu softwarovému repozitáři YUM, je pomalý, můžete nakonfigurovat zrcadlovou adresu zdroje YUM.
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir repo.bak
mv *.repo repo.bak/

wget http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo

yum clean allyum makecache
yum list | grep epel-release
yum install -y epel-release

wget -O /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.rep

yum clean all
yum makecache

yum repolist enabled
yum repolist all

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript mysql_native_password PHP7 CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML root Tag Cloud CodeIgniter font-size Laravel ss5 apache httpd dual network interfaces horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align CURLFille mb_substr PyCharm SUBDATE BarManager exec IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm date add remi Tag Chrome find jQuery PHP5.5 src Apache du hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray cURL MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder availability eth0 Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server date mssql-tools register_shutdown_function Symfony File Upload JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework ADDDATE DevExpress height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Port 80 string Aura error_get_last INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development data msodbcsql Redis5 SVN Fedora Media Writer jemalloc SQLAlchemy absolute Deepin mysqlclient Shadowsocks toggle convert FuelPHP margin PHPUnit Framework ss5.passwd at-symbol Error Control Operator IIS password SOCKET vps daemon process MongoDB4 sudoers center Fatal Errors Phalcon SQL Server 2017 WiFi .htaccess DATE_SUB set_error_handler TestCase Compiling PHP frequency conflict PHPUnit ss5.conf apr Elasticsearch7.3 HTTP particles.js Slim Vincent Garreau daemon MongoDB Sudo Failed to build these modules: _uuid ip command pg_bha.conf SQL Server width DATE_ADD MySQL-python scrollbar Tcp BBR Compiling Apache Frameworks libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 Apache2.4 Elasticsearch NodeJs show VIM CURLOPT_POSTFIELDS Minimal ISO substr Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi date sub