EverKB

Knowledge Base Ever

Bluetooth interference a řešení rušení WiFi

2019-11-18 09:51:56

Štítek: Bluetooth, WiFi, Wi-Fi, frequency conflict, Bluetooth myš, bezdrátová síť, konflikt kmitočtů

Myš Bluetooth přesouvá nekonzistentnost v dosahu WiFi
Počítač: Dell 2015 NEW XPS 15 9550
Myš: Microsoft Bluetooth Designer Mouse
Operační systém: Windows10
Analýza:
1. Ve Windows 10, když je WiFi zapnuto, se myš pohybuje nekonzistentně a když je WiFi vypnuté, myš se pohybuje normálně. Existuje podezření, že Bluetooth a WiFi navzájem ruší.
2. Připojte myš k Apple MacBook Pro, připojte ji správně pod OSX a pohybujte normálně.
3. Je možné, že frekvence signálu Bluetooth je 2,45 G a bezdrátová síťová karta 2.4G je v konfliktu.
Řešeno:
1. Doporučuje se nastavit šířku pásma pásma bezdrátové síťové karty na 40MHz, vybrat kanál, který neinterferuje s myší v kanálech 1-13, nebo nastavit 2,4G na 5G, aby se zabránilo komunikační frekvenci Bluetooth.

2. Přejděte na [Správce zařízení] [Síťový adaptér] [... Bezdrátové ...], zobrazte [Vlastnosti] [Upřesnit] [Bluetooth Collaboration], nastavte hodnotu z Auto na Disable a po dokončení restartujte počítač.

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi