EverKB

Knowledge Base Ever

Nakonfigurujte PostgreSQL12 pro povolení vzdáleného monitorování

2019-12-19 09:35:00

Štítek: PostgreSQL,pg_bha.conf,

Co je PostgreSQL?

PostgreSQL je výkonný objektově orientovaný databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem, který pochází z projektu POSTGRES na University of California v Berkeley v roce 1986. Tento projekt má více než 30 let historii vývoje.
Když je nainstalován PostgreSQL, zobrazí se přímé připojení FATAL:no pg_hba.conf entry for host "192.168.0.2",user "postgres",database "postgres",SSL off, což znamená: vážná chyba, pg_hba.conf nemá žádný záznam hostitele, uživatel je postgres, databáze je postgres a SSL není povoleno.

Umístění souboru pg_hba.conf závisí na platformě a je obvykle v datovém adresáři.

vim path_of_yours/data/pg_hba.conf

host  all       all       0.0.0.0/0        trust

Účinné po restartování služby

systemctl restart postgresql

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag