EverKB

Knowledge Base Ever

Kompilace a instalace Pythonu 3.7.7 na Deepin

2020-03-13 15:16:14

Štítek: Deepin,Python3, Zkompilujte Python3

Reference: PythonDeepin BBSDeepin

Deepin je distribuce Linuxu založená na Debianu vhodná pro domácí použití. Proces instalace Python3 na Debian je teoreticky také vhodný pro Deepin. Všechny příkazy v tomto článku jsou prováděny v kořenovém adresáři. Proto, pokud nepoužíváte root účet, musíte přidat sudo.

Nainstalujte nástroje pro sestavení a závislosti

apt update
apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev curl

Stáhněte si zdrojový kód Pythonu 3.7.7

curl -O https://www.python.org/ftp/python/3.7.7/Python-3.7.7.tar.xz

Pokud je nainstalován wget, můžete také použít wget

wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.7/Python-3.7.7.tar.xz

Rozbalte, zadejte adresář a proveďte konfiguraci před kompilací

tar -xf Python-3.7.7.tar.xz
cd Python-3.7.7
./configure --enable-optimizations

Pokud chcete kompilovat bez nahrazení původního Python3, proveďte následující příkaz.

make -j 8 && make altinstall

Pokud chcete potlačit Python3 systému, spusťte make install

Tento přístup je pro některé distribuce Linuxu riskantní, pokud již znáte svou distribuci Linuxu.
make -j 8 && make install

Vyčistěte

make clean

Vytvořte měkký odkaz

mv /usr/bin/python3 /usr/bin/python.bak
ln -s /usr/local/bin/python3.7.7 /usr/bin/python3

mv /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip.bak
ln -s /usr/local/bin/pip3.7 /usr/bin/pip3
Výše uvedené dvě sady příkazů slouží k zálohování python3 a pip3, které přicházejí se systémem jako první, ale pip3 nemusí být na některých systémech nainstalována a při provádění třetího příkazu bude hlášena chyba, kterou lze ignorovat. Zároveň při provádění výše uvedeného příkazu věnujte pozornost názvům souborů python3 a pip3.

V tuto chvíli lze provést ověření Python3

python3 --version

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript CSS Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server