EverKB

Knowledge Base Ever

Funkce, která přidá nebo odečte zadaný časový interval k datu a času v MySQL

2019-11-21 14:41:36

Štítek: MySQL, SQL Date Funcitons, DATE_ADD, DATE_SUB, ADDDATE, SUBDATE, INTERVAL, Funkce data MySQL, přidání a odečtení data MySQL

Z pohledu programovacího jazyka jsou datum a čas relativně složité a pokročilé datové typy ve vztahu k celkovým číslům a řetězcům a použití v různých jazycích je méně jednotné.

Tento článek vysvětluje hlavně funkce v MySQL, které přidávají nebo určují časový interval pro datum a čas. Přidávání používá DATE_ADD () a odčítání používá DATE_SUB ()

DATE_ADD a DATE_SUB

SELECT DATE_ADD('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
SELECT DATE_SUB('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);

ADDDATE a SUBDATE

SELECT ADDDATE('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
SELECT SUBDATE('2019-11-11', INTERVAL 2 MONTH);
Tyto dvě funkce jsou identické s funkcemi DATE_ADD a DATE_SUB s tou výjimkou, že INTERVAL lze vynechat.

Zde je několik jednoduchých příkladů:

INTERVAL 2 MONTH Je časový interval, INTERVAL je pevný znak, 2 je množství a MONTH je typ intervalu. Všechny typy jsou následující:
MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
Podporuje také složitější intervaly, odpovídající formát je následující:
SECOND_MICROSECOND	'SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_MICROSECOND	'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_SECOND	'MINUTES:SECONDS'
HOUR_MICROSECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
HOUR_SECOND	'HOURS:MINUTES:SECONDS'
HOUR_MINUTE	'HOURS:MINUTES'
DAY_MICROSECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
DAY_SECOND	'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS'
DAY_MINUTE	'DAYS HOURS:MINUTES'
DAY_HOUR	'DAYS HOURS'
YEAR_MONTH	'YEARS-MONTHS'

Štítek

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL YUM JavaScript MariaDB Redis MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string