EverKB

Knowledge Base Ever

Resoleu el problema que l'IDE de JetBrain, com ara PhpStorm, no reconeix l'operador jQuery $

2019-12-03 23:37:59

Etiqueta: JetBrain, IntelliJIDEA, PyCharm, PHPStorm, WebStorm, jQuery, Funció o mètode no resolt $ (), símbol obsolet

Resoleu el problema Unresolved function or method $()

Primer, aneu a l’adreça de descàrrega oficial de jQuery, descarregueu el darrer fitxer jQuery3.4.1.js, poseu-lo en un directori, obriu la configuració del programa, introduïu Lanuages & Frameworks > JavaScript > Libraries, feu clic a Afegeix, utilitzeu la funció Adjuntar fitxers i afegiu-hi el fitxer jQuery descarregat.

Resoleu el problema Deprecated symbol used, consult docs for better alternative

Pot ser que @types/jquery en la funció de Download > TypeScript community stubs s’utilitzi en llenguatge JavaScript.

Etiqueta

CentOS7 CentOS PHP Linux Python3 Python MySQL MariaDB YUM JavaScript MySQL8 caching_sha2_password HTML mysql_native_password PHP7 CSS Redis Compiling PHP frequency conflict set_error_handler TestCase apr Elasticsearch7.3 PHPUnit ss5.conf daemon HTTP particles.js Slim Vincent Garreau Failed to build these modules: _uuid MongoDB Sudo DATE_ADD ip command pg_bha.conf SQL Server width Compiling Apache Frameworks MySQL-python scrollbar Tcp BBR Apache2.4 Elasticsearch libpython3.7m.so.1.0 PHPStorm ss5-3.8.9 CURLOPT_POSTFIELDS NodeJs show VIM Bluetooth Failed to build these modules: _ctypes Minimal ISO substr date sub INTERVAL PECL SQL Date Funcitons Wi-Fi CodeIgniter font-size root Tag Cloud apache httpd dual network interfaces Laravel ss5 CURLFille horiz-align node.js ShadowsocksR vertical-align BarManager exec mb_substr PyCharm SUBDATE date add IntelliJIDEA PEAR SOCKS5 Proxy Server WebStorm Chrome find remi Tag Apache du jQuery PHP5.5 src cURL hide nginx Shadowsocks-Python V2Ray availability eth0 MariaDB10.4 PostgreSQL sub folder date Install MongoDB pdo_sqlsrv SOCKS5 Web Server File Upload mssql-tools register_shutdown_function Symfony ADDDATE DevExpress JetBrain php-fpm sqlsrv Zend Framework height network interface Shadowsocks-Libev unixODBC-devel Aura error_get_last Port 80 string data INDENTIFIED BY password policy requirements SOCKS Web Development Fedora Media Writer msodbcsql Redis5 SVN absolute Deepin jemalloc SQLAlchemy convert FuelPHP mysqlclient Shadowsocks toggle at-symbol Error Control Operator margin PHPUnit Framework ss5.passwd daemon process IIS password SOCKET vps center Fatal Errors MongoDB4 sudoers .htaccess DATE_SUB Phalcon SQL Server 2017 WiFi